Vastgoedmanagement en organisatie

Uw vastgoed is een belangrijk bedrijfsmiddel: het draagt bij aan het primaire bedrijfsproces. Bovendien is de verwevenheid van uw organisatie en de manier van werken met het gebouw de laatste jaren toegenomen. Organisatie & Management van vastgoed richt zich op het borgen en vergroten van de waarde van het vastgoed voor u als organisatie:  aanscherpen van ambitie, vertaling naar de huidige gebouwen, visie op het veranderen van de gebouwenportefeuille. Samen met een analyse van exploitatiekosten en investeringsniveaus, geven we u zicht in toekomstscenario’s en in de vastgoedlasten in relatie tot uw totale begroting.

U realiseert op deze manier:

 

Voorbeelden: