Zorg

De zorgvraag neemt toe en zal met de vergrijzing ook blijven groeien. Tegelijkertijd maakt de marktwerking het soms lastig  nieuwe projecten te financieren. Om die reden komt er steeds vaker een verbinding tot stand  tussen woningcorporaties en zorginstellingen. Complan kan zo’n samenwerkingstraject goed ondersteunen door garantiestellingen, maar ook door het creëren van draagvlak bij de verschillende partijen.

Zorgcentrum Petrusberg Zorgcentrum Bosscherhof Woonzorgcentrum Herte

Vraag hier meer informatie op over deze branche »