Revitalisering

Het uitgangspunt bij revitalisering is dat een bestaand gebouw gehandhaafd blijft. Een duurzame keuze dus. De aanleiding is meestal tweeledig. Het gebouw heeft bijvoorbeeld (groot) onderhoud nodig én dient aangepast te worden aan de veranderende eisen van uw organisatie. Juist in deze tijd waarin er weinig zekerheid bestaat en financiën schaars zijn, kan revitalisering een oplossing voor de korte of langere termijn zijn.

 

 

Bij oplevering heeft een gebouw het gewenste kwaliteitsniveau, zowel bouwtechnisch als ruimtelijk functioneel. De bouwtechnische kwaliteit van een gebouw en gebouwonderdelen zal in de loop van de tijd lager worden door slijtage of gebruik. Ondanks planmatig onderhoud neemt het oorspronkelijke kwaliteitsniveau af. Uiteindelijk is groot vervangend onderhoud noodzakelijk.

Tweede aspect is uw organisatie. Bij oplevering sluit uw huisvesting aan op het primaire proces. In de loop van de tijd ervaart u echter knelpunten in bestaande huisvesting. Deze kunnen zijn ontstaan door wijzigingen in de organisatie, veranderende wet- en regelgeving, hogere kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld door de combinatie van een nieuwe visie op onderwijs, een ‘traditioneel’ opgezet schoolgebouw én achterstallig onderhoud.

Heeft u een knelpunt op het gebied van huisvesting, dan spelen de volgende vragen:

  • Hoe ziet uw organisatie er nu en in de toekomst uit?
  • Welke kwaliteitseisen horen daarbij voor uw organisatie en voor de huisvesting?
  • Hoe staat het met de huidige kwaliteit van uw huisvesting?
  • Voldoet deze nog aan de kwaliteitseisen bij oplevering?
  • En aan actuele eisen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid?

Kortom, u bent op een strategisch moment aangekomen waarin u keuzes dient te maken.