Archieven & Depotgebouwen

In Nederland bestaan zo'n 440 archiefdiensten of archiefbeherende instellingen. Dit zijn voornamelijk algemene archiefinstellingen zoals Rijksarchiefdiensten, Provinciale en Gemeentelijke archiefdiensten en Streekarchieven. Het beheer en de zorg voor archieven is geregeld in de Archiefregeling.

De Archiefregeling (daterend uit 2009 met laatste wijzigingen in oktober 2010) is een samenvoeging van de regelingen Duurzaamheid archiefbescheiden, Geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden en Bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen. De archiefregeling behelst actuele ontwikkelingen op het gebied van informatie- en archiefbeheer en is prestatiegericht geformuleerd. Dit betekent dat zorgdragers een grote mate van vrijheid hebben om zelf te bepalen hoe aan de prestatie-eisen te voldoen.

De archiefregeling is Complan door haar jarenlange ervaring binnen archiefhuisvesting ruimschoots bekend. Tevens kent Complan door haar ruime ervaring de specifieke huisvestingsvraagstukken en actuele ontwikkelingen en onderwerpen, die bij veel archieven een rol spelen. U kunt hierbij denken aan:

  • toenemende afhankelijkheid van installaties
  • toenemende energiekosten
  • duurzame technologie
  • steeds meer bewezen techniek vindt nog relatief weinig toepassing
  • voorbeeldfunctie overheid wordt sterker

De professionele aanpak van Complan uit zich onder andere in:

  • integrale aanpak in realisatie en exploitatie
  • betrokken bij de inhoud, handelend vanuit kennis van bedrijfsprocessen
  • duurzame technologie
    • Innovatie in energiereductie door toepassing complementaire technieken: energieneutrale oplossing

Revitalisering generiek toezicht archiefzorg

Voorheen was sprake van specifiek toezicht door gedeputeerde staten op de archiefzorg van burgemeester en wethouders. Zij bedienden zich daartoe van provinciale archiefinspecteurs. Per 1 juli 2012 is echter de wet ‘Revitalisering generiek toezicht’ van kracht, waarbij het specifieke toezicht is gewijzigd in generiek provinciaal toezicht op de gehele gemeentelijke archiefketen op basis van de Gemeentewet. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de archiefinspecties. Veel gemeenten hebben de kennis en ervaring op dit gebied (nog) niet in huis. Complan  kan gemeenten hierin ondersteunen.

Wilt u meer informatie over (her)huisvesting van uw archiefdienst? Of wilt u weten of uw archief voldoet aan de wettelijke huisvestingseisen? Neem vrijblijvend contact op met Jan-Willem de Groot via (040) 24 33 693 of via j.w.degroot@com-plan.nl.

 

Regionaal Archief Alkmaar Ondergronds Archief Bergen op Zoom Depotgebouw Archiefdepot

Vraag hier meer informatie op over deze branche »