Herbestemming

Herbestemming van utiliteitsgebouwen is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de huisvestingsvraag van de komende jaren. Nederland biedt te weinig ruimte om onbeperkt door nieuwbouw aan de huisvestingsvraag te voldoen. Het is ook onverantwoord om functioneel bruikbare gebouwen te slopen en daar nieuwbouw voor in de plaats te laten komen. Dit is niet alleen pure kapitaalvernietiging, maar Nederland verliest hierdoor ook een tal van markante gebouwen en het milieu wordt hierdoor zwaar belast.

Er zal dus creatief moeten worden omgegaan met bestaande gebouwen. Levensduurverlenging is hierbij een slimme oplossing!

Door het herbestemmen kunnen bestaande gebouwen een zeer effectieve bijdrage leveren aan de huisvestingsbehoefte. Een duurzame inpassing van bestaande bouwdelen, die weer 30 tot 40 jaar meekunnen! (techniek op nieuwbouwniveau).

Complan heeft in de loop der jaren een flink aantal projecten begeleid, waar gebouwen (gedeeltelijk) zijn herbestemd.