Specialismen

Een belangrijke lange termijn doelstelling van Complan is het creëren van meerwaarde door proactieve ontwikkeling van nieuwe diensten en thema’s, vanuit een geconstateerde dan wel verwachte behoefte van de markt. Dit is een lopend proces waarbij we constant bezig zijn met innovatie en ontwikkeling, gericht op uw organisatie en/of markt. Kennisopbouw en begeleiding  binnen diverse thematieken, zien wij als een belangrijk aspect binnen onze eigen organisatie. Zie hier een overzicht van onze specialisaties op een aantal belangrijke gebieden en thema’s.