Multifunctionele accommodaties

Multifunctionele accommodaties zijn gemeenschapshuizen gekoppeld aan bijvoorbeeld zorg, onderwijs, sport, welzijn, cultuur en woningbouw. Deze vorm van clustering vindt vandaag de dag plaats in veel gemeenten. Om de verschillende  partijen met verschillende belangen in een richting te krijgen is goed bemiddelaarschap vereist. Ook moet het gebouw uiteindelijk aan alle eisen van partijen voldoen en ook voor de toekomst gebouwd (flexibel bouwconcept) worden. Complan is zeer bedreven in het maken van deze plannen, de begeleiding van diverse groepen en het realiseren van dit soort projecten. Zelfs het beheer en onderhoud kan door Complan geïnitieerd worden.

Kindcentrum de Hoven

Spilcentrum
Kulturhus

Brede school