Risicodragend projectmanagement, design & build, DBMFO

Design & build, DBMFO, PPS, er zijn verschillende termen die aangeven dat projectmanagementbureau ’s grote risico’s van de opdrachtgever overnemen. Echter, de manier waarop Complan inhoud geeft aan risicodragend projectmanagent is zeer onderscheidend te noemen. Complan wil en kan elk risico in elke fase van het huisvestingstraject overnemen. Onze expertise, onze organisatiestructuur en onze werkwijze vormen daarvoor een gedegen fundament. De invulling is sterk afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever, die altijd een grote mate van betrokkenheid en zeggenschap behoudt.