Projectmanagement

U heeft min of meer concrete plannen. U weet welke richting u in wilt. Nu wordt het tijd om het proces in te richten. Een complex proces. Waarschijnlijk bent u daarom op zoek naar professioneel projectmanagement. Projectmanagement uitgevoerd door een deskundige partij die als geen ander in staat is om op een vernieuwende wijze invulling te geven aan een belangrijke regierol. U zoekt een partner, u vindt Complan.

Complan regisseert het proces, houdt toezicht, voert de directie en neemt zowel gedurende de voorbereiding als tijdens de realisatiefase taken van de opdrachtgever over. Van belang daarbij is vooral de coördinatie tussen alle participanten. U kiest er zelf voor of hij de contracten met de afzonderlijke partijen afsluit of dat hij dat gedeelte, met de daarbij behorende risico’s, aan Complan overlaat.