Missie, Visie, Filosofie

Bij ons staat u centraal. Dat ziet u terug in onze visie, missie en filosofie. Klik links op de navigatie voor meer uitleg over deze onderwerpen zoals geformuleerd in ons beleid voor de periode 2014 – 2018.

Missie
Complan wil op een klantgerichte en maatschappelijk verantwoorde wijze, een partner zijn voor opdrachtgevers binnen Nederland. De werkwijze en ambitie zijn gericht op de ontwikkeling tot een toonaangevend advies- en projectmanagementbureau. Dit bereiken we door het leveren van een totale reeks naadloos op elkaar aansluitende maatwerkdiensten, gericht op beleidsvorming, planontwikkeling en realisatie tot en met instandhouding van huisvesting. De risico’s hierbij dienen geborgd te zijn. Complan kan en wil deze overnemen van opdrachtgevers in de vorm van resultaatsverplichtingen.

Visie
Door het continu leveren van een hoge kwaliteit in dienstverlening, afgestemd op de werkelijke klantvraag, is Complan in staat om op dynamische en flexibele wijze te acteren in een steeds veranderende omgeving. Vertrouwen tussen opdrachtgever en Complan zorgt daarbij voor een goede balans tussen zekerheid en een actieve betrokkenheid waarbij de belangen van de opdrachtgever op de beste wijze worden behartigd. Een integrale benadering van het huisvestingsproces waarbij alle disciplines op een goede manier worden ingepast, garandeert daarbij een optimaal resultaat.

Filosofie
Bij Complan zijn gebouwen meer dan stenen die op elkaar gestapeld zijn. Een gebouw is een middel om activiteiten optimaal te ontplooien. Wij geloven erin dat u pas lekker in uw vel zit als u in een omgeving bent die u niet beperkt. Die u vrijheid geeft. Op welk vlak dan ook. Of het nu gaat om het geven van optimale zorg of het creëren van prettige werkplekken. We blijven voldoen aan de steeds veranderende behoeften in de samenleving. Zodat er gebouwen ontwikkeld worden die de gebruikers geven wat ze nodig hebben. In onze praktijk ontwikkelen we gebouwen volgens het “creëer, geef, leef” concept dat u binnen onze werkwijze vaker tegen zult komen!