Nieuws

Oplevering archiefbewaarplaats gemeente Weert

De studiezaal en de kantoren van het Gemeentearchief en de Archiefbewaarplaats zelf van gemeente Weert gaan verhuizen.

 

De archiefbewaarplaats gaat verhuizen naar de parkeerkelder in het Stadhuis aan de Wilhelminasingel. De bouwwerkzaamheden van de nieuwe archief-bewaarplaats zijn klaar en er is gestart met de voorbereidingen voor de verhuizing. De kantoren verhuizen naar het pand van de bibliotheek.
Complan heeft, als deskundige op het gebied van het bouwen van archieven en archiefbewaarplaaten conform de Archiefwet, voor de voorbereidingen en de uitvoering het management en de uitvoeringsbegeleiding verzorgd. Dit heeft geresulteerd in ruim 3,8 strekkende kilometer archief verdeeld over 2 ruimten, een speciaal archief in een koelcel, een quarantaineruimte en een werkplaats. Dit alles conform de eisen gesteld in de regelingen van de Archiefwet.
Vanwege de locatie van het archief, het archief is gelegen op -2 van de parkeerkelder, waren er de nodige uitdagingen op het gebied van waterkering en waterwering. Ook de klimatologische eisen welke gesteld worden aan een archief conform de Archiefwet zijn een rode draad in het proces geweest. Het project is succesvol afgerond en de verhuizing is reeds in volle gang.