Meerjarenonderhoud

Complan kan het meerjarenonderhoud in beeld brengen op basis van vooraf bepaalde kaders waarin missie, visie en doelstellingen voor de huisvesting of het vastgoed een belangrijke rol spelen. Op basis van vooraf gestelde kaders wordt een nulmeting opgesteld voor het onderhoud met een gespecificeerde meting van kwaliteit en conditie.

Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) kan worden opgesteld voor een nader te bepalen periode waarin correctief-, preventief- en vervangend onderhoud in beeld wordt gebracht. Hierbij kunnen wij eveneens MJOP’s maken inclusief alle aspecten van RGD-boei.