Management Onderhoud

Het management van onderhoud is de kracht van Complan. Deze kracht uit zich door grip te hebben en te houden op alle noodzakelijke werkzaamheden met name correctief onderhoud (storingen, reparaties, meldingen), preventief onderhoud en vervangend onderhoud.

Functionele en esthetische aanpassingen en alertheid (going concern) behoren eveneens tot het management van onderhoud. Frequente en heldere rapportages zijn onlosmakelijk verbonden aan het management van onderhoud, alsmede regulier overleg met verslaglegging.

Maatgevend voor de kwaliteit van management van onderhoud is de overname van risico’s gedurende het gehele proces.