Definitie

Zoekt u een goede projectdefinitie? Onze haalbaarheids- en locatieonderzoeken richten wij helder en efficiënt in, zodat u snel duidelijke keuzes kunt maken. Ook ontwikkelen wij concepten voor hergebruik van bestaande gebouwen (industrieel erfgoed, herontwikkeling kantoor- en onderwijsgebouwen): is het haalbaar, met welke mix van functies, wat zijn de kosten- en opbrengstmogelijkheden?

Of heeft u behoefte aan een integraal Programma van Eisen? Wij werken het graag uit met de volgende elementen: ruimtelijk-functioneel programma, technisch programma, beheeropzet of beheerunits, bouwprojectplanning en investeringsraming.  Duurzaamheidsambities benoemen wij expliciet, nadat wij ze met u verkend en vastgelegd hebben (zie ook: Greeen). Betrokkenheid van eindgebruikers en huurders is vaak een voorwaarde, zodat het uiteindelijke Programma van Eisen ook gedragen is en tot in detail afgestemd op de bedrijfsactiviteiten.

Voorbeelden: