Beleid en inspecties VGM+

Op basis van vastgoed visie en veiligheidsbeleid  heeft Complan het VGM+ plan ontwikkeld.

VGM+ staat voor veiligheid, gezondheid en milieu, waarbij het plan zich niet beperkt tot de basis conditionele inspecties, maar voegt daar de individuele veiligheidsaspecten aan toe. Voorbeelden hiervan zijn;